kontakt
telefon
Rýchla cenová ponuka

* Vaše meno


* Váš email


* Váš telefón


* Vaše auto


* Rok Výroby


* Váš dotazSystémy VAM dokonale zabezpečia Váš automobil proti najmodernejším spôsobom krádeže, ako je použitie rušičiek GPS / GSM / GPRS signálu, čítačiek kódov, diaľkových ovládaní, výmeny spínacej skrinky alebo riadiacej jednotky, ale tiež proti použitiu duplikátu kľúča.

Systém VAM R1 je možné namontovať do osobných automobilov všetkých továrenských značiek a ich typov so všetkými druhmi motorov a úrovňou výbavy v automobile. Montáž systému VAM R1 je závislá od náročnosti a zložitosti v danom type automobilu, spravidla trvá 3-5 hodín.


  • Vaše vozidlo bude chránené proti :

  • použitiu diagnostického prístroja, ktorý sa používa pri identifikácií blokovaných obvodov
  • použitiu nelegálneho duplikátu alebo originálneho kľúča
  • použitiu rôznych čítacích a dekódovacích zariadení
  • výmene ktorejkoľvek riadiacej jednotky
  • výmene kľúčovej skrinky (aktivačnej jednotky)
  • použitiu rušičky GPS/GPRS/GSM signálu

 

ROZŠÍRENIA SYSTÉMU VAM R1

Zabezpečenie proti spojazdneniu auta VAM R1 je možné rozšíriť o nasledovné moduly

 VAM ODŤAH

ktorý v sebe zahŕňa: ochranu proti naloženiu, ťahaniu, tlačeniu, dvíhaniu, nakláňaniu vozidla, krádeži kolies a ochranu motorovej časti.

VAM AKUSTIK

ktorý v sebe zahŕňa: ochranu proti naloženiu, ťahaniu, tlačeniu, dvíhaniu, nakláňaniu vozidla, krádeži kolies, ochranu interiéru vozidla, batožinového priestoru a motorovej časti.

Pozrite si krátke video, v ktorom Vám pán Vámoš objasní všetky funkcie zabezpečenia VAM

Zabezpečovací systém VAM má udelenú homologizáciu typu alarmu podľa časti 1 predpisu EHK č. 97, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Schválení technické způsobilosti typu systému vozidla nebo konštrukční části vozidla nebo výbavy vozidla č. 3488 vydaným Ministerstvem dopravy – Odbor provozu silničných vozidel Česká Republika, podľa náležitostí stanovených zákonom č. 56/2011 Sb. Na systém VAM bol vydaný certifikát kvality od renomovanej nemeckej skúšobne TÜV SÜD. Zabezpečenie VAM akceptujú všetky (aj medzinárodné) poisťovne.

Záručné podmienky:

Záručná doba na mechanické časti systémov VAM je 2 roky. Na ostatné časti systému sa poskytuje doživotná záruka. Montáž nášho systému zabezpečenia nemá žiadny negatívny vplyv na záruku vozidla. Naša spoločnosť sa striktne riadi podmienkami týkajúcimi sa poskytovania záruky pri spotrebiteľských zmluvách ktoré sú upravené v § 619 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, t.j. preberáme záruku na všetky nami zasiahnuté časti vo vozidle. Zasahujeme len do určitých častí elektroinštalácií (kabeláže) nikdy nie priamo do riadiacich jednotiek, hybných častí ani deformačných zón vozidla.