Nezáväzná ponuka
+421 908 080 444
vamr1kalna@gmail.com

ZABEZPEČENIE VOZIDLA VAM

VAM R1

 • Pri VAM R1 je blokovaných 6 obvodov, ktoré súvisia so štartom motora. Prevádzkovateľovi vozidla garantujeme, že nikto nie je schopný sprevádzkovať vozidlo na mieste, a to ani po výmene riadiacej jednotky, spínacej skrinky, palubnej dosky, či akéhokoľvek dielu vo vozidle.

  Za 20 rokov montáží zabezpečenia VAM R1 nám neukradli ani jedno vozidlo, pretože náš systém nevysiela (cez žiadnu dátovú sieť, GSM sieť, rádiovú sieť) a preto sa nedá ani načítať, ani oscanovať ani skopírovať.

  Montáž systém je pracná a komplikovaná a ani v servise nezistia, kde presne vo vozdile sú prerušené kľúčové obvody. Montáž je navyše jedinečná a u každého vozidla individuálna.

VAM R1 + ODŤAH

 • Pri  VAM R1 + ODŤAH máte naviac chránené vozidlo proti odtiahnutiu, naloženiu na plošinu, ukradnutiu kolies a vykradnutiu motorovej časti (batéria, turbo, filtre, .... atď.). Kde si vozidlo odstavíte, tam si ho aj vždy nájdete.

VAM R1 + AKUSTIK

 • Pri  VAM R1 + AKUSTIK  máte chránené vozidlo tak ako pri VAM R1 + ODŤAH, ale naviac máte chránenú kabínu vozidla a batožinový priestor.

 • Po odomknutí vozidla (príchod k vozidlu) má majiteľ vozidla 25 sekúnd na to, aby vložil kazetu VAM R1. V opačnom prípade sa automaticky spustí alarm (trúbenie z klaksónu a blikanie svetiel).

 • Pri narušení interiéru, pokiaľ nedôjde k založeniu VAM R1 v stanovenom čase 25 sekúnd sa spustí alarm (striedavý tón z klaksóna v trvaní 25 sekúnd v 4 po sebe sa opakujúcich cykloch s prestávkou 1-min).

VAM TIMER

 • Je systém, ktorý chráni vozidlo proti násilnému odcudzeniu. Ak by sa vozidla zmocnila neoprávnená osoba, ktorá nepozná úkony nutné k deaktivácii systému VAM TIMER, dôjde po prejdení krátkej vzdialenosti k deaktivácii pohonných systémov vozidla a zabráni ich k opätovnej aktivácii.
 • Opakovaný štart je možný, ale len s vykonaním úkonov, ktoré pozná len sám majiteľ

Nezáväzná cenová ponuka

* Povinné položky

Podporujeme viac ako 3000 modelov
vozidiel bez rozdielu ...